ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία που υποβάλλετε σε αυτή τη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις απαιτούμενες ενέργειες σύνδεσης με το δίκτυο της Winet.

Καθώς επίσης και για ενημέρωση νέων υπηρεσιών εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονική επιστολή (mail) να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων από τη βάση πελατών μας. Διαβάστε εδώ τη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων