ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία που υποβάλλετε σε αυτή τη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις απαιτούμενες ενέργειες επικοινωνίας μεταξύ εσάς και της WINET Hellas. Καθώς επίσης και για ενημέρωση νέων υπηρεσιών εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονική επιστολή (mail) να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων από τη βάση πελατών μας.

Η διαγραφή θα γίνει εφόσον δεν είστε πελάτης της Winet.  Ειδάλλως η διαγραφή των στοιχείων σας θα ολοκληρωθεί εφόσον θελήσετε να διακόψετε τις υπηρεσίες μας για να μεταβείτε σε άλλη εταιρία ή για οποιονδήποτε λόγο μας υποδείξετε, εφόσον δεν έχετε πελατειακή σχέση με τη Winet.

Επίσης με τη παρούσα συναινείτε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου προκειμένου να σας ενημερώνουμε για την πορεία της αίτησης σας με μήνυμα (SMS) ή εφόσον γίνεται συνδρομητής μας για τυχόν εκρεμότητες λογαριασμού ή νέα προιόντα της εταιρίας μας που ίσως σας ενδιαφέρουν.

Σας δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα δωθούν σε συνεργαζόμενη ή άλλη εταιρία από τη Winet.