Συμβάσεις & Οροι

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία WINET HELLAS Single Member P.C.  (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Winet Hellas Single Member P.C. (με έδρα την οδό Σόλωνος 79, 17674 Καλλιθέα και τηλέφωνο επικοινωνίας: 212 213 6166 ) με το σήμα Για οποιαδήποτε απορία σας για την παρακάτω Πολιτική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε και στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) στο email: [email protected] Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της Εταιρείας και εσάς καιΠερισσότερα…

Η WINET HELLAS τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.winet.gr. Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies); Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύοςΠερισσότερα…

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν. 3471/2006 (όπως έχει τροποποιηθεί), η WINET HELLAS τηρεί ειδικό κατάλογο (Μητρώο) με τις ενεργές συνδέσεις (τηλεφωνικούς αριθμούς) σταθερής τηλεφωνίας των συνδρομητών της, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, νομικού ή φυσικού προσώπου, που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης. Επισημαίνεται ότι στο αντίγραφο του Μητρώου που διαβιβάζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο καταχωρείται μόνο ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός και όχι το ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία του πελάτη. Το Μητρώο, που αποστέλλεται από τη WINETΠερισσότερα…

Η χρήση των υποδομών και των δικτύων της WINET HELLAS, υπόκειται στην παρακάτω Πολιτική Αποδεκτής χρήσης, η αθέτηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αναστολή ή τερματισμό των υπηρεσιών του Πελάτη. Στους όρους αυτούς υπόκειται κάθε πελάτης, χρήστης ή συνδρομητής ανεξαιρέτως, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος κάνει χρήση των παρεχόμενων από την WINET HELLAS υπηρεσιών, συστημάτων ή του δικτύου της. Οι παρακάτω όροι βρίσκονται πάντοτε αναρτημένοι και επικαιροποιημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της των υπηρεσιών winet.gr. Η WINET HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί απροειδοποίητα τους όρους της παρούσας. Το δίκτυο της WINET HELLAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έννομες ενέργειες. Απαγορεύεται η μετάδοση, διανομή, αποθήκευσηΠερισσότερα…