Καλύπτεται η περιοχή μου από το δίκτυο της WINET HELLAS

Μετά την υποβολή της αίτησης, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα σας έχουμε απαντήση σχετικά με το αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε σύνδεση με το δίκτυό μας.

Επίσης μπορείτε να δειτε σε αυτό το σύνδεσμο τους χάρτες κάλυψης των περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης