Σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχω την σύνδεσή μου;

Από την στιγμή που ο τεχνικός σας επισκεφθεί και πιστοποιήσει ότι βρίσκεστε μέσα στα όρια κάλυψης της Winet Hellas, εντός το πολύ 15 ημερών θα έχετε συνδεθεί στο δίκτυο.