Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την αίτηση ενεργοποίησης σύνδεσης;

  • Φωτοτυπία της Αστ. Ταυτότητας και τις 2 όψεις
  • Έγγραφο που πιστοποιεί την διεύθυνση που έχετε δηλώσει, (συμβόλαιο ενοικίασης ακινήτου, λογαριασμός ΔΕΗ, λογαριασμός ΕΥΔΑΠ κλπ.)