Περιοχές κάλυψης δικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περιοχές κάλυψης δικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η υπηρεσία σύνδεσης Internet στην Αττική, θα ενεργοποιηθεί εντός του μήνα Απριλίου 2018,

όπως περιγράφεται στο παρακάτω χάρτη.

Περιοχές Κάλυψης Θεσσαλονίκης

 

Επεξήγηση Χρωμάτων 

Πράσινο χρώμα χάρτη
Ενεργή κάλυψη – Διαθέσιμες ταχύτητες = 50 & 100 Mbps

Πορτοκαλί χρώμα χάρτη
Γίνονται εργασίες άμεσης επέκτασης του δικτύου – Διαθέσιμες ταχύτητες = 50 & 100 Mbps

Μπεζ χρώμα χάρτη
Άμεση έναρξη εργασιών επέκτασης του δικτύου – Διαθέσιμες ταχύτητες = 50 & 100 Mbps

 

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΡΑ