Περιοχές κάλυψης δικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περιοχές κάλυψης δικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περιοχές Κάλυψης Ν. Αττικής

Επεξήγηση Χρωμάτων 

Πράσινο χρώμα χάρτη
Ενεργή κάλυψη – Διαθέσιμες ταχύτητες = 24, 30, 35, 40, 50 Mbps, κατόπιν προμέτρησης

Πορτοκαλί χρώμα χάρτη
Γίνονται εργασίες άμεσης επέκτασης του δικτύου – Διαθέσιμες ταχύτητες = 24, 30, 35, 50 Mbps

Μπεζ χρώμα χάρτη
Άμεση έναρξη εργασιών επέκτασης του δικτύου – Διαθέσιμες ταχύτητες = 24, 30, 35, 50 Mbps

 

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΡΑ

 

 

Περιοχές Κάλυψης Θεσσαλονίκης

 

Επεξήγηση Χρωμάτων 

Πράσινο χρώμα χάρτη
Ενεργή κάλυψη – Διαθέσιμες ταχύτητες = 20, 30, 35, 40, 50 & 100 Mbps, κατόπιν προμέτρησης

Πορτοκαλί χρώμα χάρτη
Γίνονται εργασίες άμεσης επέκτασης του δικτύου – Διαθέσιμες ταχύτητες = 20, 30, 35, 50 & 100 Mbps

Μπεζ χρώμα χάρτη
Άμεση έναρξη εργασιών επέκτασης του δικτύου – Διαθέσιμες ταχύτητες = 20, 30, 35, 50 & 100 Mbps

 

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΡΑ